Όροι συμμετοχής σε οργανωμένα ταξίδια

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται αποτελεί πακέτο κατά την έννοια του Π.Δ. 7/2018 (εναρμόνιση νομοθεσίας με Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς ). Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα. Το τουριστικό γραφείο Giatrakas Travel έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Επιπλέον το τουριστικό γραφείο Giatrakas Travel εξασφαλίζει τη διαθέσιμη προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει τα ποσά που καταβάλατε και να διασφαλίζει τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που καταστεί αφερέγγυα. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, και τις πληροφορίες, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής. Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε με το τουριστικό γραφείο Giatrakas Travel, Σαρανταπόρου 34, τηλ.: 2385044965, e-mail: info@giatrakastravel.gr

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Είμαστε Γραφείο Γενικού Τουρισμού με την Επωνυμία «Γιατρακάς Θωμάς» και διακριτικό τίτλο «Giatrakas Travel», με έδρα την Φλώρινα, οδός Σαρανταπόρου, αριθμός 34 και με αριθμό μητρώου ΕΟΤ 0519E60000005600. Έχουμε άδεια οργάνωσης εκδρομών και επίσης διοργανώνουμε και διαθέτουμε ταξιδιωτικά προγράμματα –αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, οδικά ή συνδυασμό αυτών- για την Ελλάδα και για οποιαδήποτε άλλη χώρα εντός ή εκτός ΕΕ. Η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε έχει αναλάβει να προβάλει τα προϊόντα (ταξιδιωτικά πακέτα) του γραφείου μας.

  1. ΠΕΛΑΤΗΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)

Είστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα, σύλλογο, εταιρεία κλπ. Η συμμετοχή σας σε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

  1. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

3.1 Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας εάν είστε άνω των 18 ετών. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, τότε θα πρέπει να μας προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση και από τους δύο κηδεμόνες και σε κάθε περίπτωση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, ότι σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε, και η κάθε μία να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Εμείς θα παρέχουμε στους κηδεμόνες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα επιτρέπουν την άμεση επαφή με τον ανήλικο στον τόπο παραμονής του.

3.2 Κάθε ταξιδιώτης μπορεί να συμμετάσχει στα ταξίδια που διοργανώνει το γραφείο μας μόνο εφόσον προκαταβάλλει ή εξοφλήσει το προβλεπόμενο ποσό για το ταξίδι. Το ποσό καταβολής ορίζεται από το γραφείο μας και είναι διαφορετικό για κάθε πακέτο, ανέρχεται σε περίπου στο 20% – 50% της συνολικής τιμής του πακέτου. Το υπόλοιπο της αξίας του ταξιδιού εξοφλείται κατά βάση μέχρι 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση (αναλόγως και με τον τύπο του πακέτου), ειδάλλως το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση χωρίς επιστροφή της προκαταβολής, καθώς με αυτή καλύπτονται οι μέχρι τότε δαπάνες στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία.

 

  1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

α) Οργανωμένα πακέτα διαμορφωμένα από εμάς, τα οποία είναι αποκλειστικά δικής μας διαχείρισης και περιλαμβάνουν μεταφορά και διαμονή, με μισθωμένο μεταφορικό μέσο και μισθωμένο κατάλυμα από το Giatrakas Travel.

β) Μεμονωμένα ταξιδιωτικά πακέτα, χωρίς ορισμένο πρόγραμμα, αποτελούμενα από μεταφορά και διαμονή, οι οποίες παρέχονται από τρίτους προμηθευτές και εν συνεχεία συνδυάζονται από το Giatrakas Travel.

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

5.1 Το Giatrakas Travel έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά, ωστόσο δεν διαθέτει δικά του αεροπλάνα, πλοία, ξενοδοχεία, λεωφορεία, ώστε να θεωρείται υπεύθυνο για την σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά διαμεσολαβητικός γι’ αυτό και οι ευθύνες του περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του. Τέλος, καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ταξιδιωτών και έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, το Giatrakas Travel υποχρεούται να παρέχει κατάλληλη συνδρομή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση α) με τη παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τις υπηρεσίες υγείας, τις τοπικές αρχές και την προξενική συνδρομή και β) με τη παροχή συνδρομής στον ταξιδιώτη για τη διευκόλυνση της εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας και την εξεύρεση εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών. Στη περίπτωση αυτή και εφόσον το πρόβλημα οφείλεται σε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, του ταξιδιώτη θα υπάρχει εύλογη χρέωση για την συνδρομή. Δεν ευθύνεται όμως για έκτακτες καταστάσεις όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ) λόγω αποκλεισμού περιοχών εξαιτίας απεργιών, τρομοκρατικών ενεργειών, πανδημιών κλπ.

5.2 To Giatrakas Travel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, κατόπιν σαφούς, κατανοητής και έγγραφης ενημέρωσης προς τον ταξιδιώτη, συμβατικούς όρους του οργανωμένου ταξιδιού (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο α). Ειδικότερα, εάν πριν από την έναρξη του πακέτου, το Giatrakas Travel υποχρεωθεί να τροποποιήσει τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών (παραδείγματος χάρη λόγω ακύρωσης ή αλλαγης πτήσεων ή δρομολογίων από τις αεροπορικές, ή απαγορευτικού απόπλου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν ειναι απόφαση αποκλειστικά δική του) που έχει συμφωνήσει να παράσχει, ή αδυνατεί να εκπληρώσει τυχόν ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη για τις οποίες δεν είχε ενημερωθεί από τον ταξιδιώτη εξαρχής και εγγράφως, ο ταξιδιώτης υποχρεούται εντός εύλογης προθεσμίας 3 ημερών από την σχετική ενημέρωση από το Giatrakas Travel, να αποδεχτεί την αλλαγή, είτε να ακυρώσει τη συμμετοχή του  και να του επιστραφούν όσα χρήματα έχει προκαταβάλει. Εφόσον ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει το Giatrakas Travel για την απόφαση του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο εφόσον αυτό προσφέρεται από το Giatrakas Travel, ει δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης η όποια διαφορά επιβαρύνει τον ταξιδιώτη.

5.3. Πριν, αλλά και κατά την διάρκεια του ταξιδιού, το Giatrakas Travel έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις εάν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, ασθένειες, ατυχήματα, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, απαγορευτικά απόπλου πλοίων, τυχόν βλάβες, μπλόκα δρόμων). Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα τα έκτακτα έξοδα, πλην αυτών του επαναπατρισμού, επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους διακοπεί το ταξίδι στην εξέλιξή του, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το Giatrakas Travel.

5.4 Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί λόγω υπαιτιότητας του Giatrakas Travel (τονίζεται δε ότι αλλαγή σε αεροπορικές πτήσεις, ακύρωση αυτών, ακύρωση κράτησης διαμονής από τον προμηθευτή κ.α δεν συνιστούν υπαιτιότητα του Giatrakas Travel) και όχι τρίτων, όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ( ήτοι σε οργανωμένο πακέτο μεταφοράς και διαμονής, του οποίου η διαχείριση είναι αποκλειστική υπαιτιότητα του Giatrakas Travel), το Giatrakas Travel προσφέρει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, κατάλληλους εναλλακτικούς διακανονισμούς, όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας από τους οριζόμενους στη σύμβαση, για τη συνέχιση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο αναχώρησης δεν πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί. Όταν οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί διακανονισμοί καταλήγουν σε πακέτο που είναι κατώτερης ποιότητας από το οριζόμενο στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τότε το Giatrakas Travel προσφέρει στον ταξιδιώτη κατάλληλη μείωση της τιμής. Ο ταξιδιώτης δύναται να απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς, μόνο εάν δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή αν η προτεινόμενη μείωση της τιμής είναι ανεπαρκής.

5.5 Το Giatrakas Travel διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους ασφάλειας ή για λόγους που κρίνει σκόπιμους καθώς και λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση το Giatrakas Travel travel αναλαμβάνει να ενημερώσει τον ταξιδιώτη εγκαίρως και ο ταξιδιώτης έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις: είτε να επιλέξει ένα άλλο πακέτο με την επιφύλαξη ότι στη περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης η όποια διαφορά επιβαρύνει τον ταξιδιώτη είτε να του επιστραφούν πλήρως τα χρήματα που κατέβαλε, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης.

5.6 Σε περίπτωση τραυματισμών ή τυχόν κακουχιών που προκλήθηκαν εξαιτίας πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, το Giatrakas Travel δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από τους παραπάνω λόγους. Θα εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο για την αμέριστη συμπαράσταση, βοήθεια και φροντίδα χωρίς να έχει την υποχρέωση κάλυψης των σχετικών εκτάκτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.

5.7 Πριν την αναχώρηση, το Giatrakas Travel, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού ως προς τα μη ουσιώδη σημεία του, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, χωρίς τούτο να αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ταξιδιώτη. Αυτό γίνεται για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος της εκδρομής προς διευκόλυνση του ταξιδιώτη. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώνει τον ταξιδιώτη για τη μεταβολή με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο.

5.8 Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα. Το Giatrakas Travel πρέπει να παρέχει βοήθεια αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το Giatrakas Travel, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, μέσω e-mail, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό, κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα που δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή.

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

6.1 Συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι συνεπάγεται ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους οργανωτές (συνοδούς). Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού, τις υποδείξεις των συνοδών και ξεναγών.

6.2 Επίσης έχει την ευθύνη της έγκαιρης προσέλευσης στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης και ασυνέπειας του ταξιδιώτη που οδηγεί στην απώλεια παροχής του προγράμματος, δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ταξιδιώτης για να συνδεθεί με το group, θα πρέπει να το κάνει με δική του ευθύνη και έξοδα. Λόγω έλλειψης συνέπειας σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που δημιουργεί ο ταξιδιώτης, το Giatrakas Travel διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του ταξιδιώτη ακόμα και κατά την διάρκεια της εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

6.3 Κάθε ταξιδιώτης ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευση του στην αναχώρηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, το Giatrakas Travel δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων, αλλά ούτε και τροποποίηση. Ταξιδιώτες από άλλες περιοχές έχουν την ευθύνη να καταφθάνουν πολύ νωρίτερα στο σημείο αναχώρησης του ταξιδιού. Η απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης ή απεργίας μέσων μεταφοράς, συνεπάγεται απώλεια του συνόλου του ταξιδιού. Εάν δεν γίνει εφικτή η σύνδεση του ταξιδιώτη με το group, δεν έχει κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Ταξιδιώτης που διακόπτει το ταξίδι με δική του πρωτοβουλία, ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος για τη κάλυψη των δαπανών επιστροφής του και δεν δικαιούται καμία παροχή υπηρεσίας ή αποζημίωσης από το Giatrakas Travel.

6.4 Ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την παροχή ορθών προσωπικών στοιχείων κατά την διαδικασία της κράτησης. Σε περίπτωση εισαγωγής λάθος προσωπικών στοιχείων, που μπορεί να έχει ως συνέπεια ο ταξιδιώτης να μην ταξιδέψει ή να χρεωθεί επιπλέον από την αεροπορική εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή/διόρθωση στα προσωπικά του στοιχεία, ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.

  1. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

7.1 Για όλους τους ταξιδιώτες εξωτερικού απαιτείται η κατοχή διαβατηρίου εν ισχύ. Ο ταξιδιώτης οφείλει να λαμβάνει την απαραίτητη πληροφόρηση μέσω των αρμόδιων ελληνικών ή αλλοδαπών προξενικών αρχών για την έκδοση των απαραίτητων θεωρήσεων και ταξιδιωτικών εγγράφων.

7.2 Το Giatrakas Travel δύναται να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα για τη κράτηση ταξιδιωτικά έγγραφα ωστόσο τούτο δεν σημαίνει την ευθύνη της εταιρείας για την απόκτηση τους. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση υπολογίζεται τουλάχιστον σε 15 ημέρες πριν την αναχώρηση. Το Giatrakas Travel ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμία έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση ο ταξιδιώτης, για οποιοδήποτε ταξίδι στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ευθύνεται να γνωρίζει ποια είναι τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, visa, κλπ) της χώρας της οποίας είναι πολίτης και απαιτούνται για την διέλευση συνόρων των χωρών ή έλεγχο αεροδρομίων, κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης ευθύνεται να τα έχει στην κατοχή του κατά την διάρκεια διέλευσης συνόρων και να τα υποδείξει σε αστυνομικό ή τελωνειακό έλεγχο. Επιπλέον, ο ταξιδιώτης βαρύνεται με τα έξοδα έκδοσης και ανανέωσης των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων. Σε περίπτωση που απαιτείται ή ο ταξιδιώτης επιλέγει να ταξιδέψει με διαβατήριο, συνίσταται να φροντίσει, ώστε αυτό να είναι εν ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την ημερομηνία άφιξης στον προορισμό. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να αναζητήσει και περαιτέρω πληροφορίες μέσω των αρμόδιων ελληνικών ή αλλοδαπών προξενικών αρχών.

7.3 Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του ταξιδιώτη (έλλειψη ή φθορά ταυτότητας ή διαβατηρίου, μη έκδοση visa) δεν είναι δυνατή η διέλευση του από τα σύνορα ή από έλεγχο αεροδρομίων, παραιτείται του δικαιώματος συνέχισης της εκδρομής. Σε αυτή την περίπτωση το Giatrakas Travel δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το Giatrakas Travel, καθώς το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταξιδιώτη.

7.4 Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης επιθυμεί να προβεί σε κράτηση αεροπορικού πακέτου το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό πτήσεων με ενδιάμεσο αεροδρόμιο μετεπιβίβασης (transit), θα πρέπει πρώτα να ελέγξει και έπειτα να καταχωρήσει τα στοιχεία από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται (ταυτότητα ή/ και διαβατήριο), τόσο για τον τελικό προορισμό, όσο και για τη διέλευση ή την παραμονή στο αεροδρόμιο μετεπιβίβασης (στη μετάβαση ή/ και στην επιστροφή).

7.5 Γενικότερα, σε ότι αφορά την καταχώρηση των στοιχείων του ο ταξιδιώτης, λόγω του ότι η καταχώρηση των στοιχείων και η αποθήκευση της εκάστοτε επαφής ενδέχεται να προϋπάρχει της οποιασδήποτε διαδικασίας κράτησης, οφείλει ανάλογα με τον προορισμό (ή το αεροδρόμιο μετεπιβίβασης αν υπάρχει) να ελέγξει και να βεβαιωθεί ότι έχει καταχωρημένο το απαιτούμενο ταξιδιωτικό έγγραφο, ώστε να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στο ταξίδι του, καθώς το γραφείο δεν είναι υπεύθυνο για την εγκυρότητα και τη διασταύρωση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών έγγραφων, αλλά εμπιστεύεται την ορθή καταχώρηση των στοιχείων από τον πελάτη.

  1. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

8.1 Ο ταξιδιώτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την έναρξη του πακέτου έναντι χρέωσης καταγγελίας σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Ακύρωση συμμετοχής του ταξιδιώτη μέχρι 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση (εφόσον έχει καταβληθεί κάποιο ποσό), χρέωση καταγγελίας το ποσό των 15€ ανά / άτομο. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο κόστος διαχείρισης για το χρόνο που δαπανήθηκε για την εκάστοτε κράτηση.

β) Ακύρωση συμμετοχής του ταξιδιώτη από 20 έως 8 ημέρες πριν από την αναχώρηση, χρέωση καταγγελίας το ποσό της προκαταβολής που καταβλήθηκε από τον πελάτη, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος της εταιρείας για τη κράτηση.

γ) Ακύρωση συμμετοχής του ταξιδιώτη από την 7η ημέρα έως και την ημέρα της αναχώρησης, συνεπάγεται την χρέωση καταγγελίας όλης της αξίας της εκδρομής. Το Giatrakas Travel έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός των ακυρωτικών μέχρι την αναχώρηση της εκδρομής να διεκδικήσει τα χρήματα με κάθε νόμιμο μέσο.

8.2 Σε κάποια πακέτα προσφορών υπάρχουν “ειδικοί όροι” άλλων Εταιρειών (π.χ αεροπορικών εταιρειών και καταλυμάτων) σχετικά με την Πολιτική Ακυρώσεων που αυτές ακολουθούν και υπερκαλύπτουν την ανωτέρω πολιτική ακυρώσεων του Giatrakas Travel.

8.3 Αλλαγές αεροπορικών εταιρειών ή πτήσεων, ή αλλαγή των καταλυμάτων με άλλα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας καθώς και κάθε μη ουσιώδη αλλαγή στο πρόγραμμα που δεν μεταβάλλει σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, όπως και τυχαία συμβάντα όπως ιατρικές επεμβάσεις και ατυχήματα που πιθανόν συνέβησαν στον ταξιδιώτη πριν την έναρξη του πακέτου δεν αποτελούν λόγο ακύρωσης της συμμετοχής.

  1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το Giatrakas Travel και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται με καλή πίστη να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια του ταξιδιού μέσω εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 της 70330/2015 Υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του Κανονισμού 524/2013. Σε περίπτωση μη φιλικής επίλυσης της διαφοράς, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Φλώρινας.